Ιωάννινα, η όμορφη πόλη μας Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Ιωάννινα, η όμορφη πόλη μας Παρουσίαση των Ιωαννίνων