ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ also.Το Βίντεο είναι μια παραγωγή του Γυμνασίου Γερακίου και αποτελείται από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αναδεικνύει ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής μας.Επιπλέον παρουσιάζεται το σχολείο μας και ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων του.