Περιήγηση στη Γορτυνία Περιήγηση στη Γορτυνία Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές από πολλά χωριά της Γορτυνίας (Αρκαδία), οι οποίοι συχνά ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ωραιότερο χωριό. Ακούγονται στο video δεκαεννέα μαθητές του Γυμνασίου Βυτίνας. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ελένη Τσιντώνη (ΠΕ 02)