Δήμος Βόλβης Θεσσαλονίκης Δήμος Βόλβης Θεσσαλονίκης Βίντεο με φωτογραφίες από την περιοχή Βόλβης επικεντρωμένο στη Ν.Μάδυτο με τοπία, πρόσωπα και εκδηλώσεις με συνοδία τοπικής αντιπροσωπεύτικής μουσικής.