β΄λυκείου: εκθέτες και λογάριθμοι β΄λυκείου: εκθέτες και λογάριθμοι μαθηματικά β΄λυκείου: εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις