Λουτροχώρι Ν. Πέλλας Λουτροχώρι Ν. Πέλλας Γυμνάσιο Πετριάς Ν. Πέλλας. Ομάδα καθηγητών και μαθητών του Γυμνασίου. Από το αρχείο του Σχολείου.