γ΄λυκείου: συναρτήσεις παράγωγοι και εφαπτόμενες γ΄λυκείου: συναρτήσεις παράγωγοι και εφαπτόμενες γ΄λυκείου: συναρτήσεις παράγωγοι και εφαπτόμενες