Πύλος Πύλος Βίντεο με φωτογραφίες που συνέλεξαν για τον τόπο τους από το internet οι μαθητές της Α΄Γυμνασίου.