Οι ομορφιές της Κορίνθου Οι ομορφιές της Κορίνθου 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, κ. Σαράτση Κων/νο και κ. Γαλατσίδα Βασίλειο αντίστοιχα