ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Η ΠΟΛΗ Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Η ΠΟΛΗ 3ο & 5ο Δημοτικά Σχολεία Αλεξάνδρειας Δ1, 3ου Δ.Σ. & Ε, 5ου Δ.Σ. Σχολικό Έτος 2011 – 2012 Δημιουργία Αρβανιτίδης Θεόδωρος, Δάσκαλος 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας www.atheo.gr Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί Γρηγοριάδου Παρασκευή, Δ/τρια 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας Μπάρμπα Χρυσούλα, Δασκάλα 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας Κατσανίκου Αναστασία, Αγγλικών 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας Αρβανιτίδης Θεόδωρος, Δάσκαλος 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας