ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ Μια ιστορική και πολιτιστική διαδρομή στην πόλη της Χαλκίδας, από τους μαθητές της ΣΤ΄τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.