ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ