Διδειμότειχο Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Διδειμότειχο

Ιστορία και περιγραφή του κάστρου του Διδυμοτείχου με σχετικές εικόνες και τραγούδι