γ΄γυμνασίου: η ισότητα των τριγώνων γ΄γυμνασίου: η ισότητα των τριγώνων γ΄γυμνασίου: η ισότητα των τριγώνων