β΄λυκείου: κανονικά πολύγωνα β΄λυκείου: κανονικά πολύγωνα β΄λυκείου: κανονικά πολύγωνα