β΄λυκείου: δύναμη σημείου ως προς κύκλο β΄λυκείου: δύναμη σημείου ως προς κύκλο β΄λυκείου: δύναμη σημείου ως προς κύκλο