γ΄λυκείου: ένα τρίγωνο... γ΄λυκείου: ένα τρίγωνο... γ΄λυκείου: ένα τρίγωνο...(εύρεση ακροτάτων με χρήση παραγώγων)