γ΄λυκείου: ένα τρίγωνο... Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ γ΄λυκείου: ένα τρίγωνο... γ΄λυκείου: ένα τρίγωνο...(εύρεση ακροτάτων με χρήση παραγώγων)