γ΄λυκείου: ένα ντεπόζιτο... γ΄λυκείου: ένα ντεπόζιτο... γ΄λυκείου: ένα ντεπόζιτο... (εύρεση ακροτάτων με χρήση παραγώγων)