γ΄λυκείου: ένα ντεπόζιτο... Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ γ΄λυκείου: ένα ντεπόζιτο... γ΄λυκείου: ένα ντεπόζιτο... (εύρεση ακροτάτων με χρήση παραγώγων)