γ΄λυκείου: μία ευθεία... Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ γ΄λυκείου: μία ευθεία... γ΄λυκείου: μία ευθεία...(εύρεση ακροτάτων με χρήση παραγώγων)