α΄γυμνασίου: μία εικόνα, χίλιες λέξεις Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ α΄γυμνασίου: μία εικόνα, χίλιες λέξεις η σημασία της αντιστοίχισης αριθμών και σημείων, ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά, αξονική και κεντρική συμμετρία