β΄γυμνασίου: ευθείες Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ β΄γυμνασίου: ευθείες η σημασία των παραμέτρων α,β στην εξίσωση y=αx+β