Μη χάνεις επεισόδια ... Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Μη χάνεις επεισόδια ...

Η συμμετοχή στην δράση του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (saferinternet.gr) του τμήματος ΑΥ1 του 4ου ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Το θέμα : ¨Εξάρτηση στο Διαδίκτυο¨