α΄λυκείου: ανισώσεις β΄βαθμού α΄λυκείου: ανισώσεις β΄βαθμού α΄λυκείου: αλγεβρική και γεωμετρική επίλυση ανισώσεων β΄βαθμού