γ΄γυμνασίου: εξισώσεις β΄βαθμού γ΄γυμνασίου: εξισώσεις β΄βαθμού γ΄γυμνασίου: εξισώσεις β΄βαθμού και παραγοντοποίηση τριωνύμου