β΄λυκείου: η παραβολή β΄λυκείου: η παραβολή γεωμετρική κατασκευή της παραβολής