β΄λυκείου: η παραβολή Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ β΄λυκείου: η παραβολή γεωμετρική κατασκευή της παραβολής