β΄λυκείου: η υπερβολή β΄λυκείου: η υπερβολή γεωμετρική κατασκευή μίας υπερβολής