β΄λυκείου: η έλλειψη β΄λυκείου: η έλλειψη γεωμετρική κατασκευή μίας έλλειψης