β΄λυκείου: η έλλειψη Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ β΄λυκείου: η έλλειψη γεωμετρική κατασκευή μίας έλλειψης