γ΄γυμνασίου: ταυτότητες και εμβαδά γ΄γυμνασίου: ταυτότητες και εμβαδά γεωμετρική απόδειξη ταυτοτήτων