γ΄γυμνασίου: ταυτότητες και εμβαδά Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ γ΄γυμνασίου: ταυτότητες και εμβαδά γεωμετρική απόδειξη ταυτοτήτων