το πυθαγόρειο θεώρημα το πυθαγόρειο θεώρημα μία αλγεβρική απόδειξη του πυθαγορείου θεωρήματος