Αιμοδοσία Αιμοδοσία

Εθελοντική Αιμοδοσία του σχολείου μας 10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ.