Αιμοδοσία Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Αιμοδοσία

Εθελοντική Αιμοδοσία του σχολείου μας 10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ.