Μαθαίνω το Ψι φτιάχνοντας ψωμί Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Μαθαίνω το Ψι φτιάχνοντας ψωμί Με τη βοήθεια αρτοπαρασκευαστή, φτιάχνουμε ψωμί, διαβάζοντας τις οδηγίες, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικές συσκευές στην κουζίνα του σχολείου. Στη συνέχεια το προσφέρουμε στους συμμαθητές μας.