Ανέμων πνοές να μη δείρουν τα δέντρα Ανέμων πνοές να μη δείρουν τα δέντρα

Χορικά - Αιώνια Θητεία στο Κάλλος
Αισχύλου Ευμενίδες. Στχίοι 937-986 (απόσπασμα)
Μελοποίηση:Στέφανος Κόκκαλης
Ερμηνευτές:Ομάδα Ελληνικού Μουσικού Θεάτρου Σπείρα-Σπείρα

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς