Ω, Τρεχαντήρι της Σιδόνας Ω, Τρεχαντήρι της Σιδόνας

Χορικά - Αιώνια Θητεία στο Κάλλος
Ευριπίδη Ελένη. Τρίτο Στάσιμο (απόσπασμα)
Μελοποίηση:Νίκος Ασλάνης
Ερμηνευτές:Ομάδα Ελληνικού Μουσικού Θεάτρου Σπείρα-Σπείρα

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς