Καλότυχοι που πλάγιασαν Καλότυχοι που πλάγιασαν

Χορικά - Αιώνια Θητεία στο Κάλλος 
Ευριπίδη Ιφιγένεια Εν Αυλίδι. Στίχοι 543-557
Μελοποίηση:Νίκος Κολλάρος
Ερμηνευτές:Ομάδα Ελληνικού Μουσικού Θεάτρου Σπείρα-Σπείρα 

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς