Αύρα, αύρα θαλασσινή Αύρα, αύρα θαλασσινή

Χορικά - Αιώνια Θητεία στο Κάλλος
Ευριπίδη Εκάβη. Στίχοι 444-470 (απόσπασμα)
Μελοποίηση:Νίκος Κολλάρος
Ερμηνευτές:Ομάδα Ελληνικού Μουσικού Θεάτρου Σπείρα-Σπείρα

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς