Ημερίδα στο Γυμνάσιο Γιάννουλης, Τα ανθρωπιστικά Γράμματα στη Μέση Εκπαίδευση Ημερίδα στο Γυμνάσιο Γιάννουλης, Τα ανθρωπιστικά Γράμματα στη Μέση Εκπαίδευση

Εισηγήσεις για τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, τα Αρχαία και την Ιστορία στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο για Φιλολόγους - Εκπαιδευτικούς του Νομού Λάρισας

Γυμνάσιο Γιάννουλης Ν. Λάρισας