Ζωγραφίζοντας το μεσογειακό μου πιάτο-3 Ζωγραφίζοντας το μεσογειακό μου πιάτο-3 3.Η διακόσμηση του πιάτου