Εμφύσηση γυαλιού Εμφύσηση γυαλιού Το βίντεo περιγράφει μια δραστηριότητα στα πλαίσια ενός project Χημείας για το πυρίτιο. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ένα λύχνο Bunsen, γυάλινους σωλήνες και προστατευτικά γάντια και γυαλιά. Αρχικά θέρμαναν το γυάλινο σωλήνα στο ένα του άκρο με συνεχή περιστροφή μέχρι να κλείσει στεγανά ο σωλήνας. Στη συνέχεια θέρμαναν μέχρι την έναρξη της τήξης κάποιο σημείο του σωλήνα και φύσηξαν από το ανοικτό άκρο ώστε το γυαλί να φουσκώσει και να πάρει ορισμένο σχήμα.