ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ Στα πλαίσια του προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο-Ανακαλύπτοντας τα Μοναδικά οφέλη της Μεσογειακής διατροφής-η περιβαλλοντική ομάδα του ΕΠΑΛ Βάρης δημιούργησε την Μεσογειακή Κομπανία. Προβάλλοντας έτσι τη δράσης στο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2010 11