Αφιέρωμα στην ποίηση του Ο.Ελύτη και του Ν.Γκάτσου Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Αφιέρωμα στην ποίηση του Ο.Ελύτη και του Ν.Γκάτσου

Θα ακουστούν απαγγελίες από τα ποιήματα του Ο.Ελύτη: το Μονογραμμα, Εύα, Ελένη, Η συναυλία των γυακίνθων