ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Αφού μελετήσαμε τον Παπαδιαμάντη αποφασίσαμε να δραματοποιήσουμε το κείμενό του Παιδική Πασχαλιά που βρήκαμε σε αναγνωστικό της δεκαετίας του 60. Το κείμενο αυτό ήταν το πιο προσιτό στα παιδιά και επιπλέον η στιγμή που το παρουσιάσαμε στα άλλα παιδιά του σχολείου ήταν αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα όταν και οι εικόνες που περιγράφει ήταν πρόσφατες και πιο ζωντανές.