Αφιέρωμα του 2ου Γυμνασίου Μαλακοπής στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη Αφιέρωμα του 2ου Γυμνασίου Μαλακοπής στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη Μια σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο - κυρίως το διηγηματογραφικό του Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, γιατί “οι καιροί είναι πονηροί” και όπως λέει ο Ελύτης “όπου και να σας βρίσκει το κακό αδελφοί μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύετε Αλέξ. Παπαδιαμάντη. Η λαλιά που δεν ξέρει από ψέμα θα αναπαύσει το πρόσωπο του μαρτυρίου”.