γεωμετρικές κατασκευές-2 γεωμετρικές κατασκευές-2 γεωμετρικές κατασκευές-2 (κανονικό εξάγωνο, δωδεκάγωνο και τρίγωνο)