γεωμετρικές κατασκευές-2 Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ γεωμετρικές κατασκευές-2 γεωμετρικές κατασκευές-2 (κανονικό εξάγωνο, δωδεκάγωνο και τρίγωνο)